Dane techniczne

Pojedynczy segment turbiny pionowej charakteryzuje się następującymi właściwościami i parametrami:DSC_pojedyncza_turbina

– pracuje niezależnie od kierunku wiatru
– zakres pacy już od 1m/s prędkości wiatru i praktycznie do dowolnych nawet 200 km/h i więcej
– uzyskiwane osiągi na podstawie dotychczasowych badań i pomiarów  kształtują się następująco:
– przy prędkości wiatru 1m/s osiąga ok.  0,2 KW mocy
– przy nominalnej prędkości wiatru 13m/s segment uzyskuje  ok. 20 KW mocy
– wartość momentu obrotowego dla  startu wirnika wynosi ok. 8 Nm.
– wartość zatrzymania ok. 80 Nm.
– sprawność segmentu wynosi ok. 65 % energii uzyskanej z 1m kw. naporu wiatru
– wymiary segmentu to wysokość 3m i szerokość 2,5m
– praca turbiny jest bardzo  cicha. Maksymalny hałas to  do  ok. 57 decybeli przy dużych wiatrach, nie wydziela żadnych drgań, nie rezonuje.
– może pracować w każdych warunkach atmosferycznych, nie boi się oblodzenia, śniegu, piasku, a nawet chwilowego naporu wody (fali)
– turbina jest zbudowana w większości ze stali więc można ją praktycznie w całości  recyklingować
– Podstawowa obsługa serwisowa  turbiny to przesmarowanie dwóch łożysk co 6 miesięcy

Okres  eksploatacji turbiny przewidziany jest na minimum 50 lat, z przewidywaną co 15 lat wymianą łożysk oraz czyszczeniem i malowaniem powierzchni turbiny.

Turbina_prezentacja_1